Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası Beyanı

HuiEn Textile, işimizi yürütürken karşılaştığımız kişilerin Kişisel Verilerini korumayı taahhüt eder.Genel olarak “Kişisel Veri”, kimliği belirli veya bu verilerden belirlenebilen veya veri kullanıcısının elinde bulunan diğer verilerle birlikte kimliği belirlenebilen bir kişiye ilişkin verilerdir.Bu Gizlilik Politikası, HuiEn Textile ve yetkili yöneticilerinin ("biz" "biz" "bizim") müşterilerin ve potansiyel müşterilerin ("siz" "sizin") Kişisel Verilerini nasıl ve neden işlediğini açıklamaktadır.Politikalarımız ve prosedürlerimiz Kişisel Verilerinizin korunmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.Bu Gizlilik Politikası, HuiEn Textile'in Kişisel Verilerinizi neden ve nasıl topladığını ve kullandığını, bu verilerin kime açıklandığını ve veri erişim taleplerinin kime yönlendirilebileceğini anlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Lütfen bu Gizlilik Politikasını dikkatlice okuyun.Bu Gizlilik Politikası zaman zaman değiştirilebilir.

Kişisel Verilerin Korunması Yükümlülükleri

HuiEn Textile'in işinin doğası gereği kişisel bilgilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi sunduğumuz ürün ve hizmetler açısından temel önemdedir.Kişisel Verileri toplarken, saklarken, işlerken veya kullanırken, kişisel gizliliğe saygı duymak ve bunu sürdürmek için çok çalışıyoruz ve buna uygun olarak bu politikayı 2010 Kişisel Verileri Koruma Yasası ("PDPA") ile uyumlu hale getiriyoruz.

Tüm çalışanlarımızın ve acentelerimizin bu yükümlülükleri yerine getirmesini sağlama konusunda eşit derecede kararlıyız.HuiEn Textile, PDPA kapsamında Kişisel Verilerinize ilişkin aşağıdaki yükümlülüklere bağlıdır:

1. Onay
2. Amaç Sınırlaması
3. Bildirim
4. Erişim ve Düzeltme
5. Doğruluk
6. Koruma
7. Saklama
8. Transfer Sınırlaması
9. Açıklık
10. Diğer Haklar, Yükümlülükler ve Kullanımlar

Yükümlülük 1 – Rıza

PDPA, HuiEn Textile'in bir bireyin Kişisel Verilerini toplamasını, kullanmasını veya ifşa etmesini, kişi Kişisel Verilerinin toplanmasına, kullanılmasına veya ifşa edilmesine izin vermediği veya verdiği kabul edilmediği sürece yasaklar.Tarafımızca talep edilen Kişisel Verileri sağlayarak, Kişisel Verilerinizi bu Gizlilik Politikası Bildiriminde ve Kişisel Bilgi Toplama Bildirimimizde (size sağlanmışsa) belirtildiği şekilde kullanmamıza ve ifşa etmemize izin vermiş olursunuz.

Bu onay, HuiEn Textile'e yazılı bildirimde bulunarak (iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir) onu değiştirene veya iptal edene kadar geçerli kalacaktır.Kişisel Verilerinizin herhangi bir veya tüm kullanımına veya ifşa edilmesine ilişkin onayınızı geri çekerseniz, talebinizin niteliğine bağlı olarak, size ürünlerimizi veya hizmetlerimizi sağlamaya devam edemeyebileceğimizi, herhangi bir sözleşme ilişkisini yönetemeyeceğimizi lütfen unutmayın. yerinde veya bir iddiaya yanıt verin.

Bir Hesaba kaydolduğunuzda sizden ad, şirket adı, adres, e-posta adresi ve telefon numarası gibi öğeler de dahil olmak üzere iletişim bilgilerinizi isteyebiliriz.

Yükümlülük 2 – Amaç Sınırlaması

PDPA, bir kuruluşun kişisel verileri toplayabileceği, kullanabileceği veya ifşa edebileceği amaçları ve kapsamını sınırlar.HuiEn Textile ile iletişim kurulduğunda tüm iletişimler tarafımızdan iletilecek ve saklanacaktır.HuiEn Textile, Kişisel Verileri aşağıdaki adreslerden kayıtlardan, talep formlarından, anketlerden, e-postadan, telefondan veya diğer yollardan alabilir:

1. doğrudan siz;telefon, sohbet, e-posta, web formları, sosyal medya yoluyla bize ne zaman ve nasıl sağladığınız;pazarlama materyallerine abone olmak;veya HuiEn Textile'e ürün veya hizmet sağlama sırasında;veya HuiEn Textile'den ürün veya hizmet almak.
2. HuiEn Textile barındırma ve bilgi teknolojisi hizmetlerini kullanan potansiyel ve mevcut müşteriler;
3. sunduğumuz herhangi bir mobil cihaz uygulamasının kullanıcıları (iOS ve Android uygulamalarımız gibi);
4. hizmet sağlayıcılar ve iş ortakları;
5. iş başvurusunda bulunanlar;Ve
6. Etkileşimde bulunduğu diğer üçüncü taraflar

HuiEn Textile, Kişisel Verilerinizi toplama, kullanma ve paylaşma yöntemlerimiz hakkında size seçenekler sunar.Örneğin, bizden iletişim almak isteyip istemediğinizi ve bizde oluşturduğunuz kullanıcı hesabında hangi iletişim ve/veya mali bilgilerin saklanacağını seçebilirsiniz.Bazı hizmetler için belirli ayrıntıları vermemeyi tercih ederseniz bizimle olan bazı deneyimlerinizin etkilenebileceğini unutmayın.Bizimle çalıştığınızda veya belirli hizmetleri kullandığınızda, bir kullanıcı hesabı oluşturmanız istenebilir.Kullanıcı hesabınızda adınız, posta adresiniz, e-posta adresiniz veya kredi kartı bilgileriniz gibi sağladığınız Kişisel Veriler bulunabilir.

Ayrıca sizinle ilgili olan ancak sizi kişisel olarak tanımlamayan bilgileri de toplayabiliriz (“Kişisel Olmayan Bilgiler”).Kişisel Olmayan Bilgiler aynı zamanda sizi orijinal haliyle kişisel olarak tanımlayabilecek, ancak herhangi bir Kişisel Veriyi kaldırmak veya gizlemek için değiştirdiğimiz (örneğin, söz konusu bilgileri toplayarak, anonimleştirerek veya kimlik bilgilerini gizleyerek) bilgileri de içerir.

Yükümlülük 3 – Bildirim

Kişisel Verileri doğrudan sizden topladığımızda, bu Gizlilik Politikasına atıfta bulunarak veya Kişisel Bilgi Toplama Beyanı aracılığıyla sizi toplamanın, kullanmanın veya ifşa etmenin amacı hakkında bilgilendireceğiz.Kişisel Verileri yalnızca yasal ve adil yollarla toplayacağız.Kişisel Veriler, bir sigorta teklif formunu doldurduğunuzda, bizimle bir sigorta sözleşmesi kapsamında talepte bulunduğunuzda veya www.huientextile.com web sitemizi kullandığınızda veya ziyaret ettiğinizde ve bize diğer bilgileri (Kişisel Veriler dahil) gönderdiğinizde toplanır.

IP adresinizin sunucu tarafından tanınması gerektiğinden, web sitemizi ziyaret ettiğinizde bazı bilgiler otomatik olarak toplanır.Web sitemizin bazı bölümlerinin nasıl kullanıldığını izlemek ve analiz etmek için IP adresi bilgilerini kullanabiliriz.

Çerezleri web sitemizin kullanım şartlarında belirtilen çeşitli amaçlar için kullanabiliriz.Çerezlerimiz yalnızca web sitemizdeki çevrimiçi etkinliklerinizle ilgili etkinliklerinizi izleyecek ve diğer internet etkinliklerinizi izlemeyecektir.Çerezlerimiz kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler toplamaz.Lütfen Web sitemize bakınKullanım ŞartlarıÇerezlerin kullanımına ilişkin politikamız için.

Yükümlülük 4 – Erişim ve Düzeltme

PDPA kapsamında (belirli muafiyetlere tabi olarak) aşağıdakileri talep etme hakkına sahipsiniz:

1. Elimizdeki Kişisel Verilerinizin bir kısmına veya tamamına erişim;Ve
2. Talebinizin tarihinden önceki bir yıl içerisinde Kişisel Verilerin tarafımızdan nasıl kullanıldığı veya kullanılmış olabileceği veya açıklanabileceği hakkında bilgi.

PDPA kapsamındaki belirli muafiyetlere tabi olarak, talep ettiğiniz şekilde Kişisel Verilere erişim izni vereceğiz ve bunları düzelteceğiz.Hakkınızda Kişisel Veriler tutuyorsak ve Kişisel Verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmadığını tespit edebiliyorsanız, Kişisel Verilerinizi doğru, eksiksiz ve güncel olacak şekilde düzeltmek için makul adımları atacağız.Erişimin reddedilmesi veya Kişisel Verilerin düzeltilmesinin reddedilmesi durumunda nedenleri sunacağız.

Kişisel Verilerinize erişme veya bunları düzeltme talebiniz, erişim talebinin alındığı andan itibaren mümkün olan en kısa sürede işleme alınacaktır.21 gün içinde yanıt veremezsek, talebinize yanıt verebileceğimiz zamanı yazılı olarak size bildireceğiz.

Yükümlülük 5 – Doğruluk

Topladığımız, kullandığımız veya ifşa ettiğimiz Kişisel Verilerin, Kişisel Verilerin kullanıldığı veya kullanılacağı amaç (doğrudan ilgili tüm amaçlar dahil) dikkate alınarak doğru, eksiksiz ve güncel olmasını sağlamak için pratik adımlar atacağız.Sizinle ilgili olarak elimizde tutabileceğimiz her türlü Kişisel Veriyi nasıl elde edebileceğiniz ve düzeltebileceğinize ilişkin ayrıntılar için lütfen Yükümlülük 4'e bakın.

Yükümlülük 6 – Koruma

Tuttuğumuz Kişisel Verilerin yetkisiz veya kazara erişime, işlemeye, silinmeye veya diğer kullanıma karşı korunmasını sağlamak için tüm pratik adımları atacağız.Web sitemiz aracılığıyla yürütülen faaliyetler için, SSL (güvenli yuva katmanı) şifrelemesi, IDS (izinsiz giriş tespit sistemi) ve güvenlik duvarları ile anti-virüs yazılımlarının kullanımı da dahil olmak üzere son derece güvenli bir çevrimiçi altyapı sağlıyoruz.Ayrıca, özel bir dahili işlem güvenliği politikasıyla birlikte, tüm işlemler için kullanıcı kimliği ve parolaların, zaman damgasının ve denetim izlerinin kullanıldığı sıkı güvenlik prosedürlerini benimsiyoruz.Çevrimiçi altyapımız, veri yedekleme ve veri kurtarma prosedür ve mekanizmalarıyla yakından izlenmekte ve bakımı yapılmaktadır.

Ne yazık ki internet veya veri depolama sistemi üzerinden yapılan hiçbir veri aktarımının %100 güvenli olduğu garanti edilemez.Bizimle etkileşiminizin artık güvenli olmadığına inanmak için nedenleriniz varsa (örneğin, bizimle sahip olabileceğiniz herhangi bir Kişisel Verinin güvenliğinin tehlikeye girdiğini düşünüyorsanız), lütfen bizi derhal bilgilendirin.

Yükümlülük 7 – Saklama

Kişisel Verilerinizi, Malezya'da Kişisel Verilerin saklanmasına ilişkin tüm yasal ve düzenleyici gerekliliklere uygun olarak bu Gizlilik Politikasında ve Kişisel Bilgi Toplama Beyanı'nda belirtilen amaçlara hizmet etmek için gerekli olduğu sürece saklayacağız.Bu amaçlar için artık gerekli olmaması halinde Kişisel Verileri yok etmek veya kalıcı olarak anonimleştirmek için makul adımları atacağız.

Yükümlülük 8 – Transfer Sınırlaması

İşimizin küresel doğası gereği, bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar doğrultusunda, Kişisel Verileri, bulunandan farklı bir veri koruma rejimine sahip olabilecek diğer ülkelerde bulunan taraflara aktarabiliriz.HuiEn Textile tarafından toplanan Kişisel Veriler, diğer HuiEn Textile şubeleri gibi yurtdışında bulunabilecek taraflara aktarılabilir;HuiEn Textile güvenli veri merkezleri;HuiEn Textile iştirakleri, iştirakleri, reasürörleri, avukatları, denetçileri, hizmet sağlayıcıları ve iş ortakları;hükümet veya düzenleyici makamlar;Kişisel Verilerin toplandığı amaçları veya doğrudan ilgili amaçları gerçekleştirmek amacıyla müşteri durum tespiti veya kara para aklamayı önleme taraması amacıyla risk istihbaratı sağlayıcıları.Böyle bir aktarımın gerçekleştirildiği durumlarda, HuiEn Textile, Kişisel Verilerin yurtdışındaki alıcısının, söz konusu Kişisel Verilere PDPA'nınkiyle karşılaştırılabilir bir koruma standardı sağlamaya yönelik yasal olarak uygulanabilir yükümlülüklere tabi olmasını sağlamak için uygun adımları atacaktır.

Yükümlülük 9 – Açıklık

Kişisel Verilerin yönetimine ilişkin politika ve uygulamalarımızı açıkça ifade ettik.Bu politikalar, bu Gizlilik Politikasında ve talep eden herkesin erişimine sunduğumuz Kişisel Bilgi Toplama Bildirimimizde belirtilmektedir.

If you would like to access a copy of your personal data, correct or update your personal data, or have a complaint or want more information about how HuiEn Textile manages your personal data, please contact HuiEn Textile’s Privacy/Compliance Officer at angela@nthuien.com

Yükümlülük 10 – Diğer Haklar, Yükümlülükler ve Kullanımlar

Kişisel Verilerin Doğrudan Pazarlama Amaçlarıyla İşlenmesine İlişkin Müşterilere Yönelik Bildirim

Bu Bildirim, Kişisel Verilerin neden toplandığını ve size pazarlama ve/veya tanıtım mesajları göndermek için nasıl kullanılabileceğini size bildirmeyi amaçlamaktadır.

Pazarlama mesajları, reklam amacı ile bireylere gönderilen mesajlardır;mal veya hizmet sağlamayı teşvik etmek veya teklif etmek;işbirliğine olan ilgiler;iş veya yatırım fırsatları veya reklam;veya yukarıda belirtilenlerin tedarikçisini veya sağlayıcısını tanıtmak.Bu değişiklikler genel olarak telefon numaranız/numaralarınız aracılığıyla bilgilendirici ve hizmetle ilgili mesajlar, işletmeler arası pazarlama, pazar araştırması/araştırma amaçlı veya hayırseverlik veya yardım kampanyalarını teşvik eden mesajlar gibi diğer türde mesajların gönderilmesini etkilemez. dini sebepler ve bireylerin gönderdiği kişisel mesajlar.

Doğrudan Pazarlamada Verilerin Kullanımı

HuiEn Textile, PDPA gerekliliklerine uymayı amaçlar ve seçimlerinize saygı duyar.

Daha önce size telefon numaranız aracılığıyla tanıtım ve/veya pazarlama mesajları göndermemize izin verdiyseniz, siz onayınızı geri çekene kadar bunu yapmaya devam edeceğiz.

HuiEn Textile'in size ilginizi çekebilecek ve ilginizi çekebilecek ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında pazarlama ve/veya tanıtım mesajları göndermek için toplayabileceği, kullanabileceği ve/veya açıklayabileceği Kişisel Verilerin örnekleri şunları içerir (kapsamlı olmayan liste): isim, iletişim bilgileri, işlem modelleri ve davranışları ve demografik veriler.

İlgili ürün veya hizmete bağlı olarak Kişisel Verileriniz aşağıdakilere açıklanabilir: HuiEn Textile grup şirketleri;üçüncü taraf finansal kuruluşlar, sigortacılar, kredi kartı şirketleri, telefonla pazarlama şirketleri, menkul kıymetler ve yatırım hizmetleri sağlayıcıları;HuiEn Textile tarafından HuiEn Textile'e idari, mali, araştırma, profesyonel veya diğer hizmetleri sağlamak üzere sözleşme yapılan hizmet sağlayıcılar;sizin tarafınızdan belirlenen şekilde, sizin tarafınızdan yetkilendirilen herhangi biri.

İstediğiniz zaman bizimle iletişime geçerek veya pazarlama iletişimlerimizde sağlanan herhangi bir vazgeçme olanağını kullanarak bizden pazarlama iletişimleri almaktan vazgeçebilirsiniz; adınızın posta listemizden çıkarılmasını sağlayacağız.